Ömer Halisdemir Üniversitesi KPSS 50 puan ile personel alımı! Başvurular ne zaman sona erecek?

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrası uyarınca Ofis İşçisi, Sürücü, Paklık Vazifelisi, Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi, Spor Uzmanı, Tekniker, Sıhhat Teknikeri ve Teknisyen takımlarına işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından görevlendirme yapacak olan üniversite, adaylardan 50 KPSS puan kuralı arıyor. İşte merak edilen ayrıntılar…

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Ömer Halisdemir Üniversitesi işçi alımı müracaatları 22 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 6 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar son müracaat tarihine kadar ohu.edu.tr/personel/sayfa/sozlesmeli-personel-is-basvuru-formu adresinden temin edeceği müracaat formu ve gerekli dokümanlar ile birlikte üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat yapmaları gerekiyor.

Posta, Faks yahut internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

1-Başvuru Formu (https://www.ohu.edu.tr/personel/sayfa/sozlesmeli-personel-is-basvuru-formu) adresinden temin edilecektir.

2- 2020 KPSS İmtihan Sonuç Belgesi

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- İkametgah Evrakı (E-Devlet Üzerinden Alınan Evrak Kabul Edilecektir)

5- Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Dokümanının Aslı yahut Onaylı Sureti (E- devlet üzerinden alınan kare kodlu evrak de kabul edilecektir.)

6- İsimli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Doküman Kabul Edilecektir)(Güncel)

7- Askerlik Durum Evrakı (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınmış karekodlu yahut aslı) (Güncel)

8-Nitelik alanında istenen sertifikalar Aslı yahut Onaylı Sureti (E- devlet üzerinden alınan kare kodlu evrak de kabul edilecektir). (Kamu Kurumları ile Yükseköğretim Kurumlarından alınan onaylı evraklar değerlendirilmeye alınacaktır.)

9-Özgeçmiş 10-Fotoğraf (2 Adet)(Güncel)

11- Deneyim istenilen durumlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi yahut özel kuruluşlardan alınmış iş tecrübe evrakı (Islak imzalı olarak müracaat formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilecektir.)

12- Müdafaa ve Güvenlik Çalışanı için vazifesini devamlı yapmaya mani olabilecek Psikiyatrik hastalığı, bedensel manisi, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı kekemelik vb pürüzler bulunmadığına dair sıhhat raporu (Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

A) Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel koşullar ile 657 sayılı Kanun’un 48. hususunda belirtilen kurallara haiz olmak.

1- Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak.
2- Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak. b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak. c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
3- 657 sayılı Kanun’un 53. Hususu kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına, mani olabilecek beden ve akıl hastalığı ile ilgili manisi bulunmamak.(Göreve asaleten atanma kademesinde atanmaya hak kazanan tüm adaylardan tam teşekküllü hastanelerden alınacak sıhhat şurası raporu istenecektir.)
4- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu yeterince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet kontratına muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratları feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.

C) Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

D) Yapılacak vazife gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya rastgele bir pürüzü olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

E) Başvuran adaylarda lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı temel alınacaktır.

1- Son müracaat tarihi itibariyle geçerlilik mühleti dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik vazifelisi kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların vazifeye başlayacakları tarihte evrakın geçerlilik mühletinin dolmamış olması gerekir.)
2- Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve uzunluk uzunluğunun cm cinsinden son 2 sayısı ile kilosu ortasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;170 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmekte olup, bu durumun müracaat mühleti içerisinde Resmi Sıhhat kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir.)
3- Bayan adaylarda 160 cm den kısa olmamak ve uzunluk uzunluğunun cm cinsinden son 2 sayısı ile kilosu ortasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;160 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması gerekmekte olup, bu durumun müracaat mühleti içerisinde Resmi Sıhhat kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir.)
4-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu unsurunda yer alan kaideleri taşımak.
5-Vücutta görünecek halde dövmesi bulunmamak.
6-Adayların yirmi dört saat temeline nazaran vardiyalı çalışmasına ve iç/dış yerlerde çalışmasına mani durumu bulunmamak.

1- Uygulama İmtihanına, merkezi imtihanda alınan puanlar temel alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen Spor Uzmanı kontratlı işçi sayısının 10 (on) katı kadar aday çağrılacaktır. (Sıralama yapılırken; Spor Uzmanı için KPSS P3 puanı temel alınarak değerlendirilecektir.)
2- Uygulama imtihanı sınav kurulu tarafından belirlenen mesleksel maharet ve yeterliliğe ait olarak yapılacaktır.
3- Uygulama imtihanına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde imtihana alınacağı www.ohu.edu.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıyeten bildiri yapılmayacaktır.
4- Spor Uzmanlığı uygulama imtihanı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
5- Spor uzmanlığı uygulama imtihanından en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir. 70 (yetmiş) puan üzeri en yüksek puan alan adayın ataması yapılacaktır.
6- Spor uzmanlığı uygulama imtihanında 70 (yetmiş) ve üzeri en yüksek puanı alarak başarılı sayılan ve ataması düşünülen adayın dışında kalan ve 70 (yetmiş) puanı aşan başka adaylar uygulama puan sıralamasına nazaran yedek olarak ilan edilecektir.

H) Ofis Çalışanı, Takviye Çalışanı, Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi, Sıhhat Teknikeri, Tekniker ve Teknisyen takımlarında Uygulama İmtihanı yapılmayacaktır.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort
gaziantep escort
gaziantep escort bayan